TRV:01971

Revisjon per 7. sep. 2020 kl. 11:44 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
ID TRV:01971
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Bane NOR sitt IP/MPLS baserte transmisjonsnett skal etableres som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon ihht EN 50159 sin definisjon av Kategori-2 nett. (ref. 01.Table B.1).

b) RAMS kriterier som legges til grunn i EN 50159 skal valideres og nødvendige sikringstiltak implementeres i tråd med sikkerhetsvurdering.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2."Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"