TRV:01971

Revisjon per 5. feb. 2021 kl. 10:26 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (b) opprettet med egen kravID - Endringsartikkel #2892 - 560 - (Revisjon av hele kap. 8 Transmisjonssystemer ))
ID TRV:01971
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Bane NOR sitt IP/MPLS baserte transmisjonsnett skal etableres som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon ihht EN 50159 sin definisjon av Kategori-2 nett. (ref. 01.Table B.1).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2 REF : SUBSET-091

5. ETCS SYSTEM PERSPECTIVE ON TRANSMISSION SUBSYSTEMS 5.1 Corruption of messages

5.1.1.1 According to EN 50159 2, it is possible to protect data communication with measures that mitigate errors inside a transmission channel whose characteristics are not completely known.

5.1.1.2 In the analysis of such a transmission channel, see e.g. Subset-081 - Transmission Path FMEA, it is sometimes useful to consider part of the sender and receiver functionality as belonging to the non-trusted transmission channel, according to EN 50159 indications.