TRV:02066

ID TRV:02066
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Maksimalt tillatt forsinkelse fra sentrale lokasjoner skal være 30 ms.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt4.2 Nett - 4.2.1 "Generelt"