Rediger krav: TRV:02067

Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden av følgende grunner:

  • Handlingen du prøvde å utføre kan kun utføres av brukere i gruppa redaktør.
  • Du har ikke tillatelse til å redigere sider i navnerommet Side.

ID:
Bok:
Kapittel:
Vedlegg:
Kravtype:
Kravtekst:
Grafikkvisning:
Krav følger av: Overordnet krav dersom kravet følger av lov, forskrift osv. Operativt krav dersom kravet er trafikalt begrunnet. Analyse dersom kravet er basert på en (risiko)analyse.
Kravhensikt:
Endringsartikler: Angir endringsartikler som er relatert til dette kravet
Relatert krav: Sett inn f.eks. TRV:02501. Ved flere krav må det legges inn komma mellom kravene f.eks: TRV:02501, TRV:02502
Opprettet: For krav fra før 2011 settes dato til 1.1.2011
Referanse: Referanse til kravets opprinnelse
Status: Hvis krav er utgått, skal dette også skrives i fritekstfeltet med dato
Banedataobjekt:
Kravlokasjon: Lenke til avsnitt i regelverket der kravet er skrevet.
Nyttige lenker: Lenker som anses nyttige for forståelse osv. av kravet

Fritekst:


Avbryt