TRV:02070

ID TRV:02070
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av asynkront 2 Mbit/s samband , Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4.2.2.2 "Aksessgrensesnitt"