TRV:02167

Revisjon per 22. des. 2020 kl. 10:37 av Jcs (diskusjon | bidrag) (kravskjema)
ID TRV:02167
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Overgangen mellom skjermelementer skal være tett ved overlapping.
  1. Unntak: I overlappingen kan det aksepteres avstander på noen få millimeter, når lengden på overlappingen er minst ti ganger avstanden mellom skjermene.
  2. Utførelse: Overgangen mellom skjerm og terreng skal være tett ved at skjerm, eventuelt tettelist, føres ned under terrengoverflaten.
  3. Utførelse: Overgangen mellom skjermer plassert i forskjellig avstand fra spormidt skal utføres med overlapp på minst to ganger avstanden mellom skjermene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon