TRV:02186

Revisjon per 23. des. 2020 kl. 10:09 av Jcs (diskusjon | bidrag) (kravskjema)
ID TRV:02186
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Støyskjermer i elektrisk ledende materiale som er plassert nærmere spormidt enn 5 m, skal beskyttelsesjordes og evt. seksjoneres, jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon