TRV:02188

ID TRV:02188
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Støyskjermer bør utføres med drenerende materialer omkring skjermelementdeler under terreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon