TRV:02196

ID TRV:02196
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lave støyskjermer kan benyttes

ved høye fyllinger der det er trangt om plassen der miljøpåvirkningen blir urimelig stor om konvensjonelle skjermer settes opp

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon