TRV:02200

Revisjon per 23. des. 2020 kl. 10:36 av Jcs (diskusjon | bidrag) (kravskjema)
ID TRV:02200
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Lave støyskjermer bør ikke plasseres på lengre strekninger enn ca. 500 m da de i stor grad forverrer snørydding og andre typer av sporvedlikehold slik som ballastrensing m.m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon