TRV:02280

Revisjon per 13. okt. 2020 kl. 12:37 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
ID TRV:02280
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Typer av dokumenterte spesifikasjoner: For system, delsystemer og systemkomponenter skal det som et minimum utarbeides følgende:
  1. Funksjonsspesifikasjon med en detaljering som gjør at hver enkelt funksjon lett kan forstås
  2. Designspesifikasjon med en detaljering som muliggjør enkel implementering av hvert enkelt delsystem og hver enkelt komponent
  3. Testspesifikasjon for verifisering av at system, delsystem eller komponent fungerer i henhold til spesifiserte krav
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 5. - Dokumentasjon - "Spesifikasjoner"