TRV:02287

Revisjon per 14. okt. 2020 kl. 10:15 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
ID TRV:02287
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst b) Filformater i bruk: Skjematikk/enlinjeskjema skal ha formatet .vsdx (Visio 2013-filformat) pga. mulighet for kobling i Telemator til tegninger i Visio-format.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Anleggsdokumentasjon - "Skjematisk plan"

Bane NOR benytter unntaksvis proprietære filformater og database verktøy som Telemator er i teleinfrastrukturen hovedsakelig i bruk for transmisjonsnett og tilhørende fysisk infrastruktur.