TRV:02295

Revisjon per 19. okt. 2020 kl. 12:29 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Endringsforslag med presisering #2793)
ID TRV:02295
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Databaseverktøy for dokumentasjon av utstyr i rack: Telemator skal gi oversikt over rack og innhold som inkluderer utstyrsplassering og utnyttelsesgrad med informasjon om:
  1. Hvilke høydeenheter i antall U (4,445 cm) som er benyttet
  2. Objektinformasjon (Banedata referanser) og logisk navngiving for utstyr
  3. Ledig plass (angitt i antall U)
  4. Eventuelt krav til ledig plass av hensyn til ventilasjon m.v.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Arrangementstegning - "Innhold i utstyrsskap eller rack"

Rackutnyttelse: Disposisjon og ledige posisjoner fremgår av utskrifter fra Telemator i Excel format.