TRV:02322

Revisjon per 20. okt. 2020 kl. 15:24 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
ID TRV:02322
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) BaneData - Maximo database: Alle utstyrselementer som er gjenstand for test eller vedlikehold skal registreres i objektdatabasen BaneData med et tilordnet objektnummer.
  1. Objektnummeret etableres og kodes i henhold til dokument TE.807900 “Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Registreringsverktøy - "BaneData (BD)"