TRV:02476

Revisjon per 7. okt. 2020 kl. 10:42 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
ID TRV:02476
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst d) Samsvarserklæring forskriftskrav: Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav
Opprettet
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Krav til leveranser - "Krav til utførelse"