TRV:02511

ID TRV:02511
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sentralisert overvåkning: For alle delsystemer innen strømforsyning skal det være sentralisert overvåkning basert på at relevante alarmer sendes til senter for dette overvåkingssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8 - Strømforsyning - "Generelt"

Strømforsyning for Tele og KV-IKT utstyr som likerettere og omformere