TRV:02540

ID TRV:02540
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved gjenbruk skal skinnene kontrolleres for defekter med ultralyd før skinnene tas ut av sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon