TRV:02602

ID TRV:02602
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kriterier for gjenbruk av betongsviller er at de
  • ikke skal være utsatt for riss eller sprekker større enn 0,6 mm
  • ikke har skader i betongen rundt innstøpte svilleanker
  • ikke har skade på anleggsflate for skinne
  • ikke skal ha knust underside mot ballast
  • ikke skal ha synlig armering (pga. produksjonsmetoden vil armeringstverrsnittet av spenntauene i begge ender av svillene være synlig.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon