TRV:02614

ID TRV:02614
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ballastfri sporkonstruksjon skal konstrueres for en levetid på minimum 50 år
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon