TRV:02729

ID TRV:02729
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal bygges tilfredsstillende sikringsanordninger mot utforkjøringer dersom ikke minimumskravene til avstanden mellom jernbane og vei i avsnitt 3.2.2 kan overholdes.

Som tilfredsstillende sikringsanordninger regnes:

  • betongrekkverk/betongelementer med styrke som brurekkverk H2 eller H4, jf. kap. 3 i Statens vegvesens håndbok N101
  • stålskinne/-platerekkverk med styrke som brurekkverk H2 eller H4, jf. kap. 3 i Statens vegvesens håndbok N101
  • for turveier og /eller separate gang- og sykkelveier skal flettverksgjerde eller tilsvarende gjennomføres som sikringsanordning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon