TRV:02950

Revisjon per 12. jan. 2021 kl. 19:56 av Pek (diskusjon | bidrag)
ID TRV:02950
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Reservestrømstransformatorer skal beskyttes med overspenningsvern.
  1. Vernet bør tilkobles kontaktledningen mellom eventuell skillebryter og sikring for enklere utskifting av defekt avleder.
  2. Unntak: For reservestrømstransformator i tunneler installeres overspenningsvern i kontaktledningsanlegget utenfor begge tunnelmunningene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon TRV:02950