TRV:02956

ID TRV:02956
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Grovvern: Grovvern (klasse 1) skal installeres ved avgrening fra lokal netteier til Bane NOR.
  1. Vernene bør dubleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon