TRV:03108

ID TRV:03108
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Klimatiske og miljøbestemte forhold: NEK EN 50125-2:2002 bør brukes for nærmere bestemmelse av miljømessige betingelser utover standardverdiene i NEK 440:2015 punkt 4.4.2.2 for vurdering av stedlige forhold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon