TRV:03113

ID TRV:03113
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Generelt: Generelt bør oppfyllelse av krav verifiseres med
  • beskrivelse av hvordan kravet er tenkt overholdt og
  • beregning eller måling/test som sannsynliggjør overholdelse samt
  • at leverandør minimum og eksplisitt erklærer at kravet er overholdt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon