TRV:03116

ID TRV:03116
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Prøvedrift: Prøvedrift bør gjennomføres.
  1. Utførelse: Omfanget avtales i hvert enkelt tilfelle mellom byggherre og leverandør avhengig av anleggets omfang, deriblant kompleksitet og viktighet, jf. NEK 440:2015 punkt 11.4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon