TRV:03336

Revisjon per 25. sep. 2020 kl. 14:41 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:03336
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) For linjer som er definert som "lavtrafikk" skal det etableres overlappende radio dekning i følgende områder:
1. Innenfor et 200m område foran “End of Authority” (EoA) (angitt med Stoppskilt/Markerboard)
2. Alle stasjonsområder mellom Stoppskilt/Markerboard ved innkjør i hver ende av stasjonen, samt i et 200m område foran stoppskiltene.
3. Ved internasjonale grenseoverganger .
Bane NOR har et begrenset antall grenseoverganger. Prosjektert løsning må tilpasses bilaterale avtaler ,prosedyrer og trafikkregler i forhold til NR, LTO og utbyggingstakt.
4. Ved blokkposter: Et 200m område foran hvert Stoppskilt/Markerboard
Hensikten er å sikre dekning rundt EoA posisjon definert som 200M foran Stoppskilt/"Marker Board" - Ref. ERTMS design and engineering rules ERP-A0-S-00002
5. Det skal vurderes for hver enkelt banestrekning om det er behov for dobbelt dekning på sidespor.Området for dobbeldekning må vurderes ut fra kjøremønster og toglengde.
6. I områder med Nivåoverganger som definert i Signal Prosjektering ETCS Nivåer_og_overganger
Dette gjelder fra 100 meter foran balisegruppen som trigger "Session Establisment" til 100 meter forbi LTO balise
7. I RBC <-> RBC handover områder definert som 1000m på hver side av Balise som angir RBC-RBC grensen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Radionett 4.1.2.6 "Radiodekning for ETCS"