TRV:03564

Revisjon per 18. feb. 2021 kl. 15:01 av Kari.e.nygaard.pedersen (diskusjon | bidrag) (Lagt inn eksisterende krav)
ID TRV:03564
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kontraskinner skal være av samme profil som kjøreskinnen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon