TRV:03565

Revisjon per 18. feb. 2021 kl. 15:03 av Kari.e.nygaard.pedersen (diskusjon | bidrag) (Lagt inn eksisterende krav)
ID TRV:03565
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontraskinner skal festes sammen med kjøreskinnen på felles underlagsplater som spesiallages ved å kappe og sveise sammen ordinære underlagsplater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon