TRV:03585

Revisjon per 10. sep. 2021 kl. 11:48 av Ft (diskusjon | bidrag) (Minste bredde av plattformadkomst i plan tilpasset krav i TEK 17 - ref. endring#3034)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:03585
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Planoverganger med lengde ≥ 5 meter skal ha en bredde på minimum 1800 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon