TRV:03585

Revisjon per 19. feb. 2021 kl. 15:19 av Kari.e.nygaard.pedersen (diskusjon | bidrag) (Lagt inn eksisterende krav)
ID TRV:03585
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Planoverganger med lengde ≥ 10 meter skal ha en bredde på minimum 1600 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon