TRV:03883

ID TRV:03883
Bok 548
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Jordingselektrode skal være forbundet med anleggets hovedjordskinne med en hel og feilfri kobling.
  1. Det bør finnes en oppdatert målsatt skisse av hvordan elektroden med tilførselsledninger er plassert i terrenget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon