TRV:03884

ID TRV:03884
Bok 548
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Overgangsmotstand mot jord for jordingselektrode som brukes til beskyttelse skal ikke være større enn at kravene til berøringsspenninger tilfredsstilles.
  1. Måling av overgangsmotstand mot jord kan utføres som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord.
  2. Overgangsmotstanden bør måles ved forskjellige værforhold.
  3. Måling av overgangsmotstanden bør loggføres for statistikk.
  4. Måling av overgangsmotstanden skal dokumenteres. Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf .xlt
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon