TRV:04290

ID TRV:04290
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) For baner som er deklarert TSI kompatible i henhold til TSI Infrasruktur 2014 skal sporets ekvivalente konisitet ikke overstige verdier i Tabell: Krav til sporets ekvivalente konisitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon