TRV:04373

ID TRV:04373
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Utendørs kapslingsgrad: Ur som plasseres utendørs skal ha kapslingsgrad i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Miljø"