TRV:04376

ID TRV:04376
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Strømforsyning: Ur skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.
  1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3a(x).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Strømforsyning"