TRV:04391

Revisjon per 10. feb. 2021 kl. 15:56 av Ft (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:04391
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst ▶ c) Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'. Valg av dimensjonerende kjøretid, t, avgjøres ut fra hva slags kjøretøy som benytter planovergangen, '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.

I denne sammenheng menes dimensjonerende kjøretøy å være det største kjøretøy som forventes å benytte den enkelte planovergang daglig eller flere ganger pr. uke.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon