TRV:04662

Revisjon per 19. jul. 2021 kl. 08:55 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (- feil kap. 2 til 4)
ID TRV:04662
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Sikkerhetskrav til ekomnett: Eier og bruker av Bane NORs ekomnett skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V, §9 i forskriften.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Overordnet fra ekomloven § 2-3
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "GENERELLE KRAV"