TRV:04664

ID TRV:04664
Bok 562
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Utstyr som lagres: Lagring av utstyr som inngår i ekomnett skal skje på forsvarlig vis.
  1. Det klimatiske og mekaniske miljø ved lagring av utstyr for teleanlegg og ekomnett skal minimum være i henhold til miljøklasse 1.1 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-1].
  2. Ved lagring av programvare på flyttbare lagringsmedier skal disse plasseres i brannsikre skap.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Lagring og transport av utstyr til ekomnett"