TRV:04666

ID TRV:04666
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utstyr innenfor KL sone: Komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal opprettholde utjamningsforbindelse til banestrømmens returkrets.
  1. I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
  2. For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
  3. Manglende utjamningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
  4. Tilkopling til sporet skal utføres i henhold til type sporfelt på stedet:
-For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
- For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
- For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " Vedlikehold av Jordingsforbindelser"