TRV:05185

ID TRV:05185
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at overgangsbruen ikke hindrer fremtidig vedlikehold og trafikk på jernbanestrekningen.
Relatert krav
Opprettet 2018/01/25
Referanse jernbaneloven §10
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Hensikt og omfang