TRV:07572

ID TRV:07572
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst RAM krav til radionett: Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet.

Gjeldende RAM krav er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelt"