TRV:07857

ID TRV:07857
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Skilt: Området som togvarmeanlegget skal dekke, bør markeres med spesielle skilt.
  1. Utførelse: Instruks for bruk av anlegget skal inneholde tegninger som viser området anlegget dekker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon