Forskjell mellom versjoner av «TRV:07878»

(Endring av referanse)
 
Linje 5: Linje 5:
 
|Vedlegg=
 
|Vedlegg=
 
|Kravtekst=<onlyinclude>c) '''Områdesikring''': Hensettingsområder og -spor skal sikres mot alminnelig ferdsel og for å håndtere elsikkerhetsrisikoen knyttet til uvedkommende tredjepart som klatrer på kjøretøyene, enten kjøretøyet forsynes med togvarme eller ikke.
 
|Kravtekst=<onlyinclude>c) '''Områdesikring''': Hensettingsområder og -spor skal sikres mot alminnelig ferdsel og for å håndtere elsikkerhetsrisikoen knyttet til uvedkommende tredjepart som klatrer på kjøretøyene, enten kjøretøyet forsynes med togvarme eller ikke.
# '''Utførelse''': Nødvendig områdesikring med hensyn på elsikkerhet skal tilpasses kjøretøysikringen til kjøretøyene som hensettes basert på oversikten i slik at risikoen blir akseptabel/tolerabel i <xr id="fig:Kategoritabell" />.
+
# '''Utførelse''': Nødvendig områdesikring med hensyn på elsikkerhet skal tilpasses kjøretøysikringen til kjøretøyene som hensettes basert på oversikten i slik at risikoen blir akseptabel/tolerabel i Figur: [[FIGUR:Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring|Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring]].
 
# '''Utførelse''': Se krav om og til gjerder i [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder]]
 
# '''Utførelse''': Se krav om og til gjerder i [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder]]
 
# '''Utførelse''': Se krav om og til skilt i [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt]]
 
# '''Utførelse''': Se krav om og til skilt i [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt]]

Nåværende revisjon fra 12. aug. 2021 kl. 12:17

ID TRV:07878
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Områdesikring: Hensettingsområder og -spor skal sikres mot alminnelig ferdsel og for å håndtere elsikkerhetsrisikoen knyttet til uvedkommende tredjepart som klatrer på kjøretøyene, enten kjøretøyet forsynes med togvarme eller ikke.
  1. Utførelse: Nødvendig områdesikring med hensyn på elsikkerhet skal tilpasses kjøretøysikringen til kjøretøyene som hensettes basert på oversikten i slik at risikoen blir akseptabel/tolerabel i Figur: Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring.
  2. Utførelse: Se krav om og til gjerder i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder
  3. Utførelse: Se krav om og til skilt i Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt
  4. Vurdering: Se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon