TRV:07902

Revisjon per 22. des. 2020 kl. 15:15 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (manglende kravID)
ID TRV:07902
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Transmisjon for togfremføring: Dersom det er brudd på samband som er sikkerhetsrelatert eller som har direkte betydning for togfremføring skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav og tjenestenivå.(SLA)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "IP/MPLS – kjerne og aksessnett"