TRV:07926

Revisjon per 8. feb. 2021 kl. 17:38 av Svagei (diskusjon | bidrag)
ID TRV:07926
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Graderingen skal ligge innenfor området 0 - 150 mm.
  1. Merknad: Krav til ballasthøyde for profiler på hardt underlag kommer til anvendelse. [| Se krav til ballastprofil på hardt underlag]
  2. Unntak: Ved oppbyggingshøyde som for forsterkingslag (minimum 700 mm) kan kravene til materialer i forsterkingslag i henhold til [| Forsterkingslag] anvendes, og ballasthøyde for profiler på hardt underlag kreves ikke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon