TRV:07926

Revisjon per 8. feb. 2021 kl. 17:35 av Svagei (diskusjon | bidrag)
ID TRV:07926
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Graderingen skal ligge innenfor området 0 - 150 mm.
  1. Merknad: Krav til ballasthøyde for profiler på hardt underlag kommer til anvendelse. [| Se krav til ballastprofil på hardt underlag]
  2. Unntak: Ved oppbyggingshøyde som for forsterkingslag (minimum 700 mm) kan kravene til materialer i forsterkingslag i henhold til (her settes inn referanse til avsnitt 2.3 "Forsterkingslag") anvendes, og ballasthøyde for profiler på hardt underlag kreves ikke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon