TRV:07926

Revisjon per 9. feb. 2021 kl. 10:15 av Jcs (diskusjon | bidrag) (endret lenke)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ID TRV:07926
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Graderingen skal ligge innenfor området 0 - 150 mm.
  1. Merknad: Krav til ballasthøyde for profiler på hardt underlag kommer til anvendelse. Se krav til ballastprofil på hardt underlag
  2. Unntak: Ved oppbyggingshøyde som for forsterkingslag (minimum 700 mm) kan kravene til materialer i forsterkingslag i henhold til Forsterkingslag anvendes, og ballasthøyde for profiler på hardt underlag kreves ikke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon