Teknisk regelverk:Årsrapport 2011

Revisjon per 16. jan. 2012 kl. 13:25 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: =Regelverksarbeid= ==Organisering av arbeidet== Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, Teknikkseksjonen hvor seksjonsleder for Teknikk er pr...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, Teknikkseksjonen hvor seksjonsleder for Teknikk er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverksansvarlig Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2011

Prosjekteier: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Underbygning Trond Børsting
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Frank Martinsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

Regelverksansvarlig: Frode Teigen

Systemansvarlig: Stanislav Pika

1.2 Møter

I 201x er det avholdt xx møter hvor det er behandlet xxx saker.

2 Endringer i Teknisk regelverk 201x

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består seksjonsleder Teknikk og enhetsledere i Teknikkseksjonen

Godkjenningsrådet i 2011 består av:

Seksjonsleder Teknikk: Christopher Schive

Enhetsleder Bane: Trond Børsting

Enhetsleder Elkraft: Frank Martinsen

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Ove Tovås


2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottat xxx forslag til endring av Teknisk regelverk. Forslagene fordeler seg slik:

Bok Mottatte forslag Endringer/nye krav Feilretting/presiseringer Forkastede forslag
Felles bestemmelser Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Felles elektro Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Skilt Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Underbygning/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Underbygning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Bruer/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Bruer/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Kontroll Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Tele/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Tele/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Felles elektro Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Skilt Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Underbygning/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Underbygning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Bruer/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Bruer/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Kontroll Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Tele/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Tele/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Totalt Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Applikasjon for dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 201x

I 201x er det behandlet xxx dispensasjonssøknader. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Felles elektro Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Skilt Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Underbygning/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Underbygning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Bruer/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Bruer/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Overbygning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Kontaktledning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Lavspenning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Banestrømforsyning/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Prosjektering Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Signal/Kontroll Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Tele/Prosjektering og bygging Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Tele/Vedlikehold Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst

Med Søknader returnert menes søknader som er returnert

3.2.1 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Tabellen under viser hvilke 15 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 201x.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst

3.2.2 Hvem søker om dispensasjon

Tabellen under viser hvilke utbyggingsprosjekter og hvilke baner som søkte om dispensasjon fra Teknisk regelverk i 201x. Status og andre opplysninger om søknader finnes i Database for dispensasjonssøknader

Prosjekt / Bane Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Utbygging Barkåker - Tønsberg Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Ofotbanen Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst

4 Forbedringsorienterte kvalitetsrevisjoner

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, er det i 201x gjennomført xx forbedringsorienterte kvalitetsrevisjoner. Tabellen under viser hvilke revisjoner som er gjennomført i 201x.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Kongsvinger og Østfoldbanen Overbygning/Vedlikehold Lenke til revisjonsrapport
Celletekst Celletekst Lenke til revisjonsrapport
Celletekst Celletekst Lenke til revisjonsrapport
Celletekst Celletekst Lenke til revisjonsrapport
Celletekst Celletekst Lenke til revisjonsrapport
Celletekst Celletekst Lenke til revisjonsrapport
Celletekst Celletekst Lenke til revisjonsrapport