Teknisk regelverk:Aktuelt/2016/09/Ny versjon av Teknisk regelverk

< Teknisk regelverk:Aktuelt
Revisjon per 26. okt. 2018 kl. 09:04 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

JBVs Tekniske regelverk omfatter krav til prosjektering, bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på jernbanenettet i Norge for alle jernbanetekniske fag. Regelverket gjelder for dimensjonerende hastigheter t.o.m. 250 km/h, men for sporgeometrisk prosjektering og sporkonstruksjoner dekkes dimensjonerende hastigheter t.o.m. 330 km/h. Regelverket sikrer enhetlige standardiserte tekniske løsninger.

Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder 56 nye endringsartikler fra forrige versjon. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket (1). Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen. Flest kravendringer har der vært for fagområdene Felles elektro (17 stk.) og signal (11 stk.).

Endringer i signalregelverket er begrenset til prosjektering, hvor hovedendringene er tilpassing av regelverket for ETCS (ERTMS).

De viktigste endringer for bruregelverket er at krav til laster i økende grad er tilpasset Eurokoden.

For kontaktledningsanlegg er det utført strukturendringer slik at kravene er presentert på en tydeligere måte. Kapitlene 4 i bøkene Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging er slått sammen. Begge de omarbeidede kapitlene er lagt under felles bok for prosjektering og bygging.

Kapitlene 5 Kontaktledningssystemer (Kontaktledning/Prosjektering) og 5 Kontaktledningssystem (Kontaktledning/Bygging) er lagt under felles bok for prosjektering og bygging (Kontaktledning/Prosjektering og Bygging) og omdøpt til 5 Kontaktledningsutforming. I overbygningsregelverket er det lagt til mulighet for å benytte avsporingstunger som dekningsgivende objekt.

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen “Vis historikk” for hver artikkel. En viktig bidragsyter for vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.jbv.no/wiki/Endringsforslag.