Teknisk regelverk:Aktuelt/2020/06/Viktig endring i Teknisk regelverk

Viktig endring i Teknisk regelverk, ID-merking av alle krav

Unik identifikator

Alle krav i Teknisk regelverk publiseres nå med en unik identifikator. Identifikatoren består av bokstavene TRV etterfulgt av et femsifret løpenummer (TRV:nnnnn)

Effektiviserer kravsporing og validering for brukerne

Denne endringen bidrar til mer effektiv kravsporing for brukerne av regelverket som skal validere nye-/og endrede jernbaneanlegg for å sikre at eier av infrastrukturen kan overta det som er bygget. Identifikatorens oppbygning ved at opprinnelsen (TRV) er lagt inn forenkler behandlingen av dataene ved videre behandling i andre verktøy.

Livsløpet dokumentert på et sted

Når fase 2 er ferdig med opprettede skjemaer med metadata for hvert enkelt krav forenkles forvaltningen av kravene ved at hele livsløpet er dokumentert på et sted.

Den unike identifikatoren skal benyttes når det søkes om dispensasjon noe som gir saksbehandlerne en mer presis henvisning til krav det søkes dispensasjon fra og det gir muligheter for å følge opp kravenes brukervennlighet på en mer effektiv måte.

Gjennomføringsplan

Arbeidet med å innføringen av unik identifikator i Teknisk regelverk er delt inn i 2 faser. Endelig utgivelse av artikler til alle krav er planlagt utgitt: 3. februar 2021.

Fase 1 Opprette krav-ID for alle krav - Planlagt ferdig 6. juni 2020

Fase 2 Overføre alle krav til separate artikler - Planlagt ferdig 15.august 2020


Har du spørsmål til oss kan du sende det inn her: Spørsmål og svar til Teknisk regelverk